91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

W dniu 18 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni. Na 21 członków obecnych było 19.

Na podstawie § 12 pkt. 2 Statutu PZHK Zarząd zawiesił Prezesa Pana Adama Kowalczyka w pełnienie obowiązków. Za zawieszeniem głosowało 13 członków Zarządu, przeciw było 6 członków. Powodem zawieszenia było wielokrotne łamanie przez Pana Prezesa Statutu Związku, jak też innych wewnętrznych aktów prawnych.

Ponadto Zarząd zobowiązał Biuro Związku i Panią Grażynę Kujawską do zorganizowania w dniu 16 lipca 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, który ma zadecydować o odwołaniu Pana Prezesa Adama Kowalczyka i wyborze nowego prezesa.

Zarząd PZHK podjął również  uchwałę zobowiązująca Prezydium PZHK do wycofania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o rejestracje Księgi Stadnej Wielkopolskich Koni Sportowych i skierowanie wniosku oraz wszystkich materiałów do Rady Hodowlanej PZHK.

Wszystkie uchwały w załączeniu.

 

UCHWAŁY

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni informuje, iż dnia 04 czerwca (piątek) biuro ZZHK jest nieczynne. 

Zapraszamy od poniedziałku :) 

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni informuje, iż 29 czerwca br od godziny 9.00 rozpoczynamy zasadniczą próbę dzielności ogierów zimnokrwistych. 

Miejsce próby: Dzieszkowo 6, 72-112 Łożnica.

ZAPRASZAMY !

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni informuje, iż 30 czerwca br od godziny 10.30 rozpoczynamy zasadniczą próbę dzielności ogierów zimnokrwistych. 

Miejsce próby: Dębczyno 14, 78-200 Białogard

ZAPRASZAMY !

Szanowni Państwo

W dniu 19 kwietnia br. grupa Delegatów na Walny Zjazd PZHK zebrała podpisy 25 Delegatów i złożyła w sekretariacie biura PZHK,  na ręce Prezesa PZHK Adama Kowalczyka, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK w celu odwołania obecnego Prezesa PZHK.