91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Szanowni Państwo

W dniu 19 kwietnia br. grupa Delegatów na Walny Zjazd PZHK zebrała podpisy 25 Delegatów i złożyła w sekretariacie biura PZHK,  na ręce Prezesa PZHK Adama Kowalczyka, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK w celu odwołania obecnego Prezesa PZHK.