91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Uwaga Hodowcy!
 
1.Nowi hodowcy chcący uczestniczyć w Programach Ochrony Zasobów Genetycznych!
 
Informujemy o konieczności złożenia wykazów na 2019 rok - TERMIN składania do 31.12.018r. Biuro Związku czynne w grudniu będzie do 21.12.2018 r.
 
2.Hodowcy uczestniczący już w Programach Ochrony Zasobów Genetycznych!
 
Przypominamy o konieczności złożenia wykazów na 2019 rok - TERMIN składania od 01/01/2019 do 28.02.2019r.
 
 
W związku z tym należy skontaktować się z biurem Związku tel. 91 4240905 lub 695 999 033 w celu ustalenia szczegółów.
 
http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie
 
http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/…/programy-ochrony