91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Szanowni Hodowcy!!

      W dniu 19.08.2019r. (poniedziałek) z gospodarstwa Pana Henryka Strzeleckiego w Nowogrodzie skradziono gniadą 4-letnią klacz POZA o numerze paszportu 616010510213115 i numerze transpondera 616098200142917 (skan w załączeniu) wraz ze źrebięciem z 2019r. (gniada klaczka z gwiazdką).

Bardzo prosimy o pomoc w odnalezieniu koni!
Telefon kontaktowy: 501 734 335 lub 85 742 14 84
 „