91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Klacze huculskie bez próby dzielności

PZHK w Warszawie uprzejmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym „Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze wpisywane są do księgi stadnej po zaliczeniu minimum wstępnej próby polowej, jednak obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat muszą zaliczyć próbę zasadniczą (wierzchową lub zaprzęgową). Zapis ten obowiązuje wszystkie klacze rasy huculskiej wpisane do księgi stadnej od dnia 1 stycznia 2014 r., bez względu na fakt, czy uczestniczą one w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, czy nie.

Jednocześnie PZHK informuje, iż zgodnie z pismem PZHK.IV.1.1/2017-W-518/PP z dnia 20 grudnia 2017 r., Komisja Księgi Stadnej koni rasy huculskiej podjęła jednorazową decyzję, iż wszystkie klacze 8‑letnie i starsze wpisywane do księgi stadnej od 2014 r. miały obowiązkowo zaliczyć z wynikiem pozytywnym zasadniczą próbę dzielności w terminie do 31 grudnia 2018 r. Po tym terminie wszystkie ww. klacze , które nie zaliczyły próby zasadniczej pozbawione są prawa użytkowania w hodowli koni rasy huculskiej, a ostatnim źrebięciem hodowlanym takich klaczy będzie źrebię urodzone z krycia w 2018 r. Przypominamy również, iż klacze 8‑letnie i starsze zgłoszone do wpisu do księgi stadnej muszą zaliczyć zasadniczą próbę dzielności (wierzchowa lub zaprzęgową) przed uzyskaniem tego wpisu.

W poniższym komunikacie publikujemy listę klaczy, które do dnia 31 grudnia 2018 r. nie zaliczyły próby zasadniczej wymaganej zapisami programu hodowli (nie posiadają w bazie danych PZHK wpisu poświadczającego zaliczenie takiej próby), przez co tracą prawo użytkowania w rozrodzie, a ich potomstwo urodzone z krycia po 1 stycznia 2019 r. nie ma prawa wpisu do księgi ogierów bądź księgi klaczy. Decyzja Komisji Księgi Stadnej jest ostateczna, a odpowiednia adnotacja zostanie również zamieszczona w bazie koniowatych PZHK.

Klacze takie utrzymują dotychczasowy wpis do księgi, jednak ich potomstwo będzie identyfikowane jako niehodowane (bez prawa wpisu do księgi stadnej koni rasy huculskiej).

Lista klaczy rasy huculskiej, które ze względu na brak zaliczonej zasadniczej próby dzielności zostały z dniem 1 stycznia 2019 r. wycofane z rozrodu w rasie huculskiej: https://www.pzhk.pl/2018/12/klacze-huculskie-bez-proby-dzielnosci/?fbclid=IwAR2xK4-cAW07K-NodcppRG4A6o6ntdOtXylzqXsRDYvx0g1KJrRT9Bi_8Wo#more-51479