91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

W pierwszej kolejności w kontaktach ze Związkiem prosimy wykorzystywać środki komunikowania się poprzez:
- kontakt telefoniczny
- drogę elektroniczną- np.: zgłoszenie konia do rejestru
- drogą pocztową- np.: zmiana właściciela w paszporcie
 
Klientom Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni w Szczecinie, którzy planują w najbliższych dniach przybycie osobiste do biura Związku, a ich sprawa nie wymaga konieczności ich osobistego stawiennictwa, proponujemy rozważenie wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikami Związku w celu ustalenia dalszego sposobu załatwienia spraw związkowych.