Wymagania dotyczące

badań markerów genetycznych DNA

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że przy wpisywaniu koni do ksiąg stadnych oraz rejestru kuców i koni małych obowiązują następujące wymagania dotyczące badań markerów genetycznych DNA:

 

Polski koń zimnokrwisty

 1. Ogiery wpisywane od 1 stycznia 2008 r. do księgi stadnej rasy polski koń zimnokrwisty muszą mieć potwierdzone pochodzenie po ojcu i matce  (jeśli matka była wpisana do księgi po 1 stycznia 2007 r).
 1. Klacze rasy zimnokrwistej hodowli krajowej, wpisywane do księgi głównej od 1 stycznia 2007 r.,muszą mieć zbadane DNA (oraz grupy krwi, jeżeli u ojca i/lub matki badano tylko grupy krwi). Jeżeli ojciec lub matka klaczy ma wykonane badanie markerów DNA lub grup krwi, to należy potwierdzić pochodzenie klaczy po wskazanych rodzicach. 
 1. Ogiery importowane, wpisywane do księgi stadnej rasy polski koń zimnokrwisty,muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. 
 1. Klacze importowane, wpisywane do księgi stadnej rasy polski koń zimnokrwisty,muszą mieć potwierdzone pochodzenie przynajmniej po ojcu.

 

Rasy szlachetne

 1. Ogiery ras szlachetnych wpisywane do ksiąg stadnych koni ras: polski koń szlachetny półkrwi, wielkopolskiej, małopolskiej i śląskiej muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. 
 1. Klacze ras szlachetnych hodowli krajowej, wpisywane do księgi głównej od 1 stycznia 2007 r.,muszą mieć zbadane DNA (oraz grupy krwi, jeżeli u ojca i/lub matki badano tylko grupy krwi). Jeżeli ojciec lub matka klaczy ma wykonane badanie markerów DNA lub grup krwi, to należy potwierdzić pochodzenie klaczy po wskazanych rodzicach. 
 1. Importowane ogiery ras szlachetnych, przedstawiane podczas kwalifikacji do ZT oraz wpisywane do ksiąg stadnych koni ras:
 •  polski koń szlachetny półkrwi, wielkopolskiej, małopolskiej i śląskiej na podstawie wyników w alternatywnych próbach dzielności (MPMK, sport, wyścigi) muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. Należy w tym przypadku sprowadzić do Polski wyniki badań DNA obojga rodziców badanego konia i w Polsce wykonać pełne badanie potwierdzające jego pochodzenie po wskazanych rodzicach. 
 1. Importowane klacze ras szlachetnych wpisywane do ksiąg stadnych koni ras: polski koń szlachetny półkrwi, wielkopolskiej, małopolskiej i śląskiej muszą mieć potwierdzone pochodzenie przynajmniej po ojcu.

 

Rasy prymitywne

 1. Ogiery i klacze ras prymitywnych (konik polski i rasa huculska)  muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach. Badanie DNA (oraz badanie grup krwi w przypadku, gdy rodzice nie mają zbadanego DNA) wykonuje się przed wystawieniem paszportu dla źrebięcia.

 

Kuce i konie małe

 1. Wszystkie klacze i ogiery wpisywane do księgi głównej kuców (G, GI, GII) oraz importowane kuce i konie małe (klacze i ogiery), wpisywane do rejestru muszą mieć zbadane DNA i grupy krwi (jeżeli u ojca i/lub matki badano tylko grupy krwi). Jeżeli rodzice mają zbadane DNA lub grupy krwi (wynik badania znajduje się w bazie laboratorium), to należy potwierdzić pochodzenie po wskazanych rodzicach. Klaczy wpisywanych do księgi wstępnej badanie DNA nie obowiązuje. 
 1. Ogiery wpisywane do rejestru kuców i koni małych muszą mieć wykonane badanie DNA (oraz grup krwi, jeżeli u ojca i/lub matki badano tylko grupy krwi), a jeśli w bazie znajdują się wyniki ich rodziców – potwierdzone pochodzenie po wskazanych rodzicach. Klaczy wpisywanych do rejestru nie obowiązuje badanie DNA. 

 

Ponadto przypominamy, że:

 1. Wszystkie źrebięta hodowlane urodzone w wyniku inseminacji muszą mieć przed wystawieniem paszportu potwierdzonepochodzenie po obojgu rodzicach. Zgodnie z zapisem programów hodowlanych dla koni poszczególnych ras „klacz poddawana zabiegowi sztucznego unasieniania musi mieć przed wyźrebieniem wykonane badanie markerów genetycznych DNA”. 
 1. Od 2007 r. wszystkie ogiery używane w rozrodzie muszą posiadać wyniki badań DNA (dotyczy to również ogierów kuców i koni małych oraz rasy quarter horse, fryzyjskiej, kabardyńskiej, lipiańskiej, kladrubskiej, paint, kłusak itp.).

 

UWAGA!


W przypadku koni importowanych, właściciel badanego konia dostarcza do laboratorium certyfikaty badań DNA obojga rodziców (w przypadku importowanego ogiera) lub ojca (w przypadku importowanej klaczy) lub pisemnie zleca laboratorium sprowadzenie takich certyfikatów z zagranicy (nie dotyczy kuców i koni małych).

Pobraną krew, tak długo jak to możliwe, należy

 1. przechowywać w temperaturze + 4 do +18°C.
 2. Prób nie wolno zamrażać ani przewozić w lodzie !!!
 3. Próby należy dostarczyć do Laboratorium nie później niż 48 godzin od momentu pobrania (wysłanie prób pocztą:listem PRIORYTETOWYM, ewentualnie pocztą kurierską - Pocztex, Servisco, Stolica itp., gwarantuje spełnienie tego warunku). Aby próby dotarły do Laboratorium w Poznaniu w dzień roboczy,  prosimy wysyłać je w pierwsze 3 dni tygodnia(poniedziałek-wtorek-środa).

 

Uwaga: dodatkowe informacje dotyczące pobierania i przesyłki krwi można uzyskać pod telefonem / faxem:

tel: 61 848 72 37;

 fax: 61 848 72 37;

oraz na stronie internetowej:

http://jay.up.poznan.pl/LABORATORIUM-KONIE/formularze.htm

 e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

"Protokół pobrania krwi od konia"

 podpisany przez:

 1.  Pobierającego krew i przez hodowcę lub właściciela konia, oraz jeśli to możliwe przez pracownika właściwego Okręgowego Związku Hodowców Koni.
 2.  Prosimy podać także kontaktowy numer telefonu hodowcy/właściciela.

 

"Zlecenie badań grup krwi u konia"

 1. Z wpisaną liczbą koni przesyłanych do badania,
 2. Nazwiskiem i adresem hodowcy/właściciela,
 3. Numerem NIP-u oraz formą płatności - PRZELEW.
 4. Płatności gotówką można dokonać tylko osobiście w kasie Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 5. Dowód wpłaty za badania lub jego ksero - z dopiskiem "Badania grup krwi koni"

 

Od konia (w wieku powyżej 1 miesiąca) należy pobrać krew do 2 probówek (około 10 ml w każdej)

 

Probówki powinny być plastikowe z wewnętrznym korkiem, co zapobiega wylaniu zawartości i zniszczeniu prób w trakcie transportu

(nie używać probówek szklanych oraz z nakrętkami i igłami)

Jedna z probówek, do których pobierana jest krew powinna zawierać 4% cytrynian sodu (w ilości około 2 ml),

 

druga probówka - bez płynu

 

Na każdej probówce należy napisać

(najlepiej długopisem na plastrze),

DRUKOWANYMI LITERAMI

pełną nazwę konia, od którego pobrano próbę krwi

Strona 1 z 2

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni