91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Odsłony: 393

 -

USŁUGI

CENA

1

Wpisowe do Związku

150 zł

2

Składka członkowska roczna

100 zł

3

Za dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego oraz czipowanie

79,20 zł

4

Za zarejestrowanie koniowatego

41,80 zł

5

Za wydanie paszportu koniowatego

4 zł

6

Za zidentyfikowanie koni rasy: xx, oo, kłusak, kuc sztl.

23,70 zł

7

Za dokonanie opisu słownego i graficznego

53,50 zł

8

Za dokonanie identyfikacji elektronicznej koniowatego

71,20 zł

9

Za wydanie duplikatu paszportu koniowatego

150 zł

10

Za dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

17,50 zł

11

Brak świadectwa pokrycia

150 zł

12

Zgłoszenie źrebięcia do opisu po opuszczeniu na stale gospodarstwa urodzenia, ze świadectwem pokrycia

46,50 zł

13 

Identyfikacja konia z zagranicznym paszportem

80,20 zł

14

Za wydanie dodatkowej kartki w paszporcie

0,52 zł

15

Za wpis klaczy do ksiąg

105 zł

16

Za wpis ogiera do ksiąg

305 zł

17

Kwalifikacja ogiera

200 zł

18

Weryfikacja dokumentów hodowlanych

40 zł

19

Za pokryte klacze do 4 szt.

100 zł

20

Za pokryte klacze powyżej 4 szt.

20 zł

21

Za rozliczone świadectwa krycia 1 szt

20 zł

22

Za wydanie duplikatu dokumentu

200 zł

23

Za wydanie ekspertyzy lub opinii (otw.)

300 zł

24

Za odstąpienie od czipowania

48,50 zł

25

Opłata przesyłki pocztowej za 1-3 paszporty

8,00 zł

26

Opłata przesyłki pocztowej za 4-6 paszporty

9,00 zł

27

Opłata przesyłki pocztowej za 7-10 paszporty

11,50 zł

28

Opłata przesyłki pocztowej za powyżej 10 paszporty

15,50 zł

29

Za zgłoszenie konia do programu

50 zł

30

Przedłużenie licencji ogiera

200 zł

31

Wymiana paszportu

21,50 zł

32

Przepis z rejestru do księgi

20 zł

33

Ocena wartości użytkowej klaczy ze źrebięciem

40 zł

34

Ocena wartości uzytkowej klaczy bez źrebięcia

40 zł

35

Ocena wartości klaczy młodej

50 zł

36

Ocena wartości użytkowej ogiera starszego

100 zł

37

Ocena wartości użytkowej ogiera młodszego

100 zł

38

Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców

50 zł

39

Ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców

100 zł

40

Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności, dot. Klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn i hc, kuce i konie małe oraz zasadniczych dla klaczy tych ras

50 zł

41

Ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego

10 zł

42

Wydanie zaświadczenia do ARiMR

30 zł

43

Nadanie lub zmiana nazwy konia

115  zł

44

Wpis rodowodu na podstawie badań DNA

200 zł

Kategoria: