Super User
Odsłony: 4961

 -

USŁUGI

CENA

1

Wpisowe do Związku

150 zł

2

Składka członkowska roczna

100 zł

3

Za dokonanie opisu słownego i graficznego koniowatego oraz czipowanie

79,20 zł

4

Za zarejestrowanie koniowatego

41,80 zł

5

Za wydanie paszportu koniowatego

4 zł

6

Za zidentyfikowanie koni rasy: xx, oo, kłusak, kuc sztl.

23,70 zł

7

Za dokonanie opisu słownego i graficznego

53,50 zł

8

Za dokonanie identyfikacji elektronicznej koniowatego

71,20 zł

9

Za wydanie duplikatu paszportu koniowatego

150 zł

10

Za dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

17,50 zł

11

Brak świadectwa pokrycia

150 zł

12

Zgłoszenie źrebięcia do opisu po opuszczeniu na stale gospodarstwa urodzenia, ze świadectwem pokrycia

46,50 zł

13 

Identyfikacja konia z zagranicznym paszportem

80,20 zł

14

WKM - wpis klaczy do ksiąg

75 zł

15

WOM - wpis ogiera do ksiąg

205 zł

16

Kwalifikacja ogiera

200 zł

17

Weryfikacja dokumentów hodowlanych

40 zł

18

Za pokryte klacze do 4 szt.

100 zł

19

Za pokryte klacze powyżej 4 szt.

20 zł

20

Za rozliczone świadectwa krycia po terminie 1 szt

20 zł

21

Za wydanie duplikatu dokumentu

200 zł

22

Za wydanie ekspertyzy lub opinii

300 zł

23

Za odstąpienie od czipowania

48,50 zł

24

Opłata przesyłki pocztowej za 1-4 paszporty

8,90 zł

25

Opłata przesyłki pocztowej za 5 i więcej paszportów

18,20 zł

26

Za przygotowanie dokumentów do programu / konia

50 zł

27

Przedłużenie licencji ogiera

200 zł

28

Wymiana paszportu

21,50 zł

29

Przepis z rejestru do księgi

20 zł

30

OKS - ocena wartości użytkowej klaczy ze źrebięciem

24 zł

31

OKS - ocena wartości użytkowej klaczy bez źrebięcia

20 zł

32

OKM - ocena wartości klaczy młodej

30 zł

33

OOS - ocena wartości użytkowej ogiera starszego

100 zł

34

OOM - ocena wartości użytkowej ogiera młodszego

100 zł

35

POW - ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców

20 zł

36

POZ - ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców

50 zł

37

PK  - ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności, dot. Klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn i hc, kuce i konie małe oraz zasadniczych dla klaczy tych ras

30 zł

38

OŹ - ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego

8 zł

39

Nadanie lub zmiana nazwy konia

115  zł

40

Wpis rodowodu na podstawie badań DNA

300 zł

41

Uznanie jako hodowlanego konia ze świadectwem pokrycia

300 zł

42

Uznanie jako hodowlanego konia bez świadectwa pokrycia 

500 zł

Kategoria: