91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Odsłony: 2677

Rozdział VI Kary

§37

  1. Związek ma prawo nakładania kar na:

- Członków Związku
- Pracowników

  1. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaj kar określa Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Hodowców Koni

 

Kategoria: