91 424 09 05, 695 999 033

biuro@zzhk.pl

ZZHK

Super User
Odsłony: 993

Rozdział V Nagrody i wyróżnienia

§34


Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżnienia:

  1. Członków Związku
  2. Pracowników
  3. inne osoby

§35


Związek może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych członkom i innym osobom zasłużonym dla Związku.

§36


Rodzaje nagród , wyróżnień i odznaczeń oraz warunki ich przyznawania określają przepisy o odznaczeniach państwowych, resortowych oraz regulaminy Polskiego Związku Hodowców Koni.

 

Kategoria: