foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni
Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Hodowców Koni w Szczecinie informuje, iż Pan Edward Trzemżalski złożył rezygnację z pracy w tutejszym Związku. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpi z dniem 24 lutego br po wykorzytaniu zaległego urlopu.
Po tym czasie obowiązki Kierownika biura przejmie Pani Anna Kęszka, a sprawy związane z opisem i oceną koni Pan Marek Żuławski i Pani Ewelina Wasiak.
Praca Związku pozostaje na dotychczasowych warunkach.
Jednocześnie przypominamy hodowcom zgłoszenia koni do opisu i oceny przyjmuje biuro Związku.