foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

REGULAMIN

I CZEMPIONATU KONI SZLACHETNYCH W WARNIKU

 1. Organizatorzy:

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Stacja Ogierów Verso La Natura

Konie Jak Malowane

 1. Data i miejsce:

24.07.2022 (niedziela), godzina 10.00, STACJA OGIERÓW VERSO LA NATURA, Warnik 29, 72-001 Kołbaskowo. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia imprezy!

 1. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy katalogu bardzo prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie koni i jednocześnie informujemy, że konie zgłoszone po terminie rozpoczęcia składu i druku nie będą w nim ujęte.
 2. W czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie, źrebięta pod matkami oraz klacze od 3 lat, zaopatrzone w paszport PZHK lub zagraniczny, spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej.
 3. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. Informujemy że na terenie VERSO LA NATURA AKADEMIA JEŹDZIECKA nie występują ogniska wirusowego zapalenia tętnic. Jednocześnie prosimy wystawców o przygotowanie się do kontroli weterynaryjnych, przy wjeździe na teren imprezy i które mogą obejmować każdego konia. Te profilaktyczne działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim koniom biorącym udział w imprezie oraz przebywającym na terenie VERSO LA NATURA AKADEMIA JEŹDZIECKA.
 4. Impreza odbywać się będzie pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 5. Konie oceniane będą w następujących klasach:
  1. Klaczki i ogierki skokowe rocznika 2022
  2. Klaczki i ogierki ujeżdżeniowe rocznika 2022
 • Klacze starsze – rocznik 2018 i starsze
 1. 2 i 3 letnie klacze, ogiery i wałachy w skokach luzem

Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitu koni w grupie, oraz podjęcia ewentualnej decyzji o połączeniu grup!

 1. Oceny koni dokonuje międzynarodowa komisja, powołana przez organizatorów, w której skład wchodzi trzech sędziów. Konie oceniane są z dokładnością do 0,1 punktu. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 2. Komisja sędziowska w składzie

- Jarosław Szymoniak – przewodniczący Komisji

- Bernard Demets – członek Komisji

- Andrzej Matławski – członek Komisji

 1. Program:

Godzina 10.00 Czempionat Źrebiąt Ujeżdżeniowych i Skokowych na płycie głównej placu zewnętrznego w Warniku

Godzina 12.00 Czempionat Klaczy w hali Ośrodka Jeździeckiego VLN.

Godzina 14.00 Czempionat w skokach luzem dla koni rocznika 2019 i 2020 w hali Ośrodka Jeździeckiego VLN.

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie po zamknięciu zgłoszeń ostatecznych.

 1. Ocena koni w skokach luzem:
  1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdego rocznika.
  2. Ocenie podlegają następujące elementy:
   1. Typ – do 10 pkt – oceniany będzie typ rasowy i płciowy oraz jakości rodowodu. Na ocenę za typ wpływ będą miały również kondycja, pielęgnacja i prezentacja
   2. Pokrój – do 10 pkt – poprawność budowy

Ocena użytkowości:

 1. Skoki luzem – do 10 pkt (ocenie podlegają: galop, odbicie, siła skoku, technika, elastyczność, ostrożność)

Konie 2 – letnie – maksymalna wysokość 120 cm

Konie 3 – letnie – maksymalna wysokość 130 cm

 1. Galop – do 10 pkt

Wyniki oceny:

                                   Konie w skokach luzem = A+B+2xC+D / 5

Wyniki będą publikowane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku !!!

 1. Ocena źrebiąt:

I Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej grupy

 1. Ocenie podlegają następujące elementy:
  1. TYP – do 10 pkt
  2. POKRÓJ – do 10 pkt
  3. ZDROWIE I ROZWÓJ – do 10 pkt
  4. RUCH- – do 10 pkt
 2. Ocena klaczy:
  1. Ocenie podlegają następujące elementy:
   1. TYP – do 10 pkt
   2. POKRÓJ – do 10 pkt
   3. STĘP – do 10 pkt
   4. KŁUS – do 10 pkt
   5. KONDYCJA, PIELĘGNACJA, PRZYGOTOWANIE DO WYSTAWY – do 10 pkt
  2. Nagrody są przyznawane dla najlepszych koni w każdej grupie, pod warunkiem uczestnictwa w niej co najmniej 5 koni, oddzielnie dla całej stawki i koni z paszportem PZHK.
  3. Nagradzane są konie, które zdobyły najwyższą ocenę, obliczoną zgodnie z formułami określonymi dla poszczególnych grup w punkcie 11.II., 12.II, 13.I. W przypadku takiego samego wyniku oceny dwóch lub kilku koni, o kolejności klasyfikacji decydować będzie:

- konie z grupy I i II – wyższa nota za ruch, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja

- konie z grupy III – wyższa nota za ruch (suma punktów za stęp i kłus), a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za typ, dalej za pokrój i kondycjam pielęgnacja i przygotowanie do wystawy. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja.

- konie z grupy IV – wyższa nota za skoki luzem, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za galop, dalej pokrój. Przy identycznych ocenach lepszego konia wskazuje Komisja.

 1. właścicielom najlepszych źrebiąt z grupy I, II i IV wyłonionych w sposób opisany w pkt 11, Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody/ premie finansowe, zgodnie z zapisami „Zasad tworzenie i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2022r.” dla członków Związków zrzeszonych w PZHK i aktualnie opłaconą składką. W premiowaniu mogą uczestniczyć tylko źrebięta zaopatrzone w paszport PZHK.
 2. W trakcie oceny muszą być spełnione następujące warunki:

- prezentujący konia ubrany jest w koszulkę polo lub bluzę w ciemnym kolorze, jasne spodnie oraz obuwie sportowe

- koń ma zaplecioną grzywę i grzywkę jest wyczyszczony i ma wypielęgnowane kopyta

- koń w ogłowiu z wędzidłem bez możliwości zastosowania efektu dźwigni. Niedopuszczalna jest prezentacja koni na uwiązach, łańcuchach, kolcach, lonżach, pasach oraz elementach powodujących ból

- podczas oceny typu i pokroju koń prezentowany jest bez elementów osłaniających kończyny i kopyta

- sposób prezentacji źrebiąt: klacz w ręku, źrebię przy matce luzem. Dozwolona jest pomoc dodatkowej osoby podczas prezentacji źrebiąt

-wystawca wyposaża konia w numerek startowy

 1. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nei odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.
 2. Terminy zgłoszeń i wysokość opłat:

15 czerwiec – 200 zł

Wynajem boksu - pierwszeństwo mają klacze ze źrebakami, a następnie liczy się kolejność zgłoszeń -150 zł

Liczba boksów do dyspozycji – 34 szt.

UWAGA! – zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy konia wraz z nr paszportu, a jeśli źrebię takowego nie ma to datę urodzenia, matkę, ojca, maść i dane właściciela. W przypadku źrebiąt / koni z paszportami zagranicznymi wymagana jest wcześniejsza rejestracja w PZHK a w przypadku jeśli źrebię jeszcze nie posiada paszportu -  rodowód do 3 pokolenia.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest data wniesienia opłaty do 15 czerwca na konto:

NC-HORSES NATALIA CZERNIK

Warnik 29

72-001 Kołbaskowo

ING Bank Śląski: 12 1050 1559 1000 0097 5369 4968

Z dopiskiem „czempionat koni szlachetnych”

Osoby, które chcą otrzymać FV proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu oraz przesłanie informacji z danymi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział konia w Czempionacie jest również możliwością jego prezentacji jako konia sprzedażowego. W zgłoszeniu przy nazwie i UELN należy dopisać „koń na sprzedaż” oraz podać numer telefonu kontaktowego, który zostanie umieszczony w katalogu.

 

UWAGA !

W przypadku wycofania konia z imprezy do 15 lipca 2022 (drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) organizator zwróci całość wpłaconej kwoty za udział w imprezie tj. 200 zł + ewentualny koszt boksu.

W przypadku wycofania konia z imprezy po 16 lipca 2022 (drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wpisowe nie podlega zwrotowi !