foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni przyjmuje zgłoszenia klaczy szlachetnych na polową próbę wierzchową.
Polowej próbie wierzchowej mogą zostać poddane klacze spełniające następujące
warunki:
- wiek minimum 35 miesięcy, wpisane lub spełniające warunki wpisu do GK lub WK ,
- jałowe lub maksymalnie do 5. miesiąca ciąży.
Minimalna liczba klaczy przystępujących do polowej próby wierzchowej wynosi 5.
Przed przystąpieniem klaczy do próby sprawdzana jest dokumentacja hodowlana i
weterynaryjna.
Klacze niewpisane do GK lub WK, są w dniu próby zmierzone i ocenione metodą liniową i
bonitacyjną w celu wpisu do księgi.
Próba odbywa się zgodnie z programem hodowlanym.
Termin próby 28 wrzesień br na terenie Stary Młyn w Strzeszynie.
Zapraszamy do zgłoszeń tel. 695999033 lub 667888374.
Potwierdzeniem udziału jest opłata wpisowa na konto Związku w wysokości 100 zł do dnia 18 września