foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni we współpracy ze Stajnią Pilchowo mają zaszczyt zaprosić na CZEMPIONAT ŹREBIĄT I KLACZY RAS SZLACHETNYCH, który odbędzie się 1.07.2023 w Pilchowie. Do udziału zapraszamy wszystkie źrebięta (z paszportem Polskim i zagranicznym) z rocznika 2023 oraz klacze 4ro letnie i starsze.
Najważniejsze informacje:
- Czempionat odbędzie się z podziałem na kategorie źrebiąt skokowych i ujeżdżeniowych oraz klaczy (chyba, że nie uzbiera się wystarczająca liczba uczestników danej klasy);
- Wiele atrakcyjnych nagród do wygrania!
- Podczas Czempionatu odbędzie się także PREMIOWANIE ŹREBIĄT z Polskimi paszportami;
- Podczas Czempionatu przeprowadzona zostanie SELEKCJA ŹREBIĄT DO CICHOŃ FOALS AUCTION, do której nagrania będą odbywały się kolejnego dnia;
- ZGŁOSZENIA dokonujemy do 18.06.2023 pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (potwierdzeniem jest wpłata wpisowego w wysokości 200 zł, boks 150 zł)
- liczba BOKSÓW ograniczona, pierwszeństwo mają klacze ze źrebiętami, a dalej decyduje kolejność zgłoszeń;
- wszelkie pytania prosimy kierować w wiadomościach lub telefonicznie pod nr: ZZHK 914240905 lub Stajnia Pilchowo 503622626
 
REGULAMIN :
• Organizatorzy:
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni
Konie Jak Malowane
Stajnia Pilchowo
• Data i miejsce:
01.07.2022 (sobota), godzina 10.00, STAJNIA PILCHOWO, ul. Wołczkowska 24, 72-004 Pilchowo. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia imprezy!
• Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy katalogu bardzo prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie koni i jednocześnie informujemy, że konie zgłoszone po terminie rozpoczęcia składu i druku nie będą w nim ujęte.
• W czempionacie mogą brać udział źrebięta rocznik 2023 oraz klacze od 4 lat, zaopatrzone w paszport PZHK lub zagraniczny, spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej.
• Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. Informujemy, że na terenie STAJNIA PILCHOWO nie występują ogniska wirusowego zapalenia tętnic. Jednocześnie prosimy wystawców o przygotowanie się do kontroli weterynaryjnych, przy wjeździe na teren imprezy, które mogą obejmować każdego konia. Te profilaktyczne działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim koniom biorącym udział w imprezie oraz przebywającym na terenie STAJNIA PILCHOWO.
• Impreza odbywać się będzie pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.
• Konie oceniane będą w następujących klasach:
• Klaczki i ogierki skokowe rocznika 2023
• Klaczki i ogierki ujeżdżeniowe rocznika 2023
• Klacze starsze – rocznik 2019 i starsze
Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitu koni w grupie, oraz podjęcia ewentualnej decyzji o połączeniu grup!
• Oceny koni dokonuje międzynarodowa komisja, powołana przez organizatorów, w której skład wchodzi trzech sędziów. Konie oceniane są z dokładnością do 0,1 punktu. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
• Komisja sędziowska w składzie
- Jacek Bondaruk – przewodniczący Komisji
- Lidia Perek-Ambrożak – członek Komisji
- Sędzia zagraniczny – członek Komisji
• Program:
Godzina 10.00 Czempionat Źrebiąt Ujeżdżeniowych i Skokowych
Godzina 12.00 Czempionat Klaczy
Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie po zamknięciu zgłoszeń ostatecznych.
• Ocena źrebiąt:
I Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej grupy
II. Ocenie podlegają następujące elementy:
• TYP – do 10 pkt
• POKRÓJ – do 10 pkt
• ZDROWIE I ROZWÓJ – do 10 pkt
• RUCH- – do 10 pkt
• Ocena klaczy:
• Ocenie podlegają następujące elementy:
• TYP – do 10 pkt
• POKRÓJ – do 10 pkt
• STĘP – do 10 pkt
• KŁUS – do 10 pkt
• KONDYCJA, PIELĘGNACJA, PRZYGOTOWANIE DO WYSTAWY – do 10 pkt
• Nagrody są przyznawane dla najlepszych koni w każdej grupie, pod warunkiem uczestnictwa w niej co najmniej 5 koni, oddzielnie dla całej stawki i koni z paszportem PZHK.
• Nagradzane są konie, które zdobyły najwyższą ocenę, obliczoną zgodnie z formułami określonymi dla poszczególnych grup w punkcie 11.II., 12.I, W przypadku takiego samego wyniku oceny dwóch lub kilku koni, o kolejności klasyfikacji decydować będzie:
- konie z grupy I i II – wyższa nota za ruch, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja
- konie z grupy III – wyższa nota za ruch (suma punktów za stęp i kłus), a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za typ, dalej za pokrój i kondycjam pielęgnacja i przygotowanie do wystawy. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja.
• Właścicielom najlepszych źrebiąt z grupy I, II wyłonionych w sposób opisany w pkt 11, Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody/ premie finansowe, zgodnie z zapisami „Zasad tworzenie i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2023r.” dla członków Związków zrzeszonych w PZHK i aktualnie opłaconą składką. W premiowaniu mogą uczestniczyć tylko źrebięta zaopatrzone w paszport PZHK.
• W trakcie oceny muszą być spełnione następujące warunki:
- prezentujący konia ubrany jest w koszulkę polo lub bluzę w ciemnym kolorze, jasne spodnie oraz obuwie sportowe
- koń ma zaplecioną grzywę i grzywkę jest wyczyszczony i ma wypielęgnowane kopyta
- koń w ogłowiu z wędzidłem bez możliwości zastosowania efektu dźwigni. Niedopuszczalna jest prezentacja koni na uwiązach, łańcuchach, kolcach, lonżach, pasach oraz elementach powodujących ból
- podczas oceny typu i pokroju koń prezentowany jest bez elementów osłaniających kończyny i kopyta
- sposób prezentacji źrebiąt: klacz w ręku, źrebię przy matce luzem. Dozwolona jest pomoc dodatkowej osoby podczas prezentacji źrebiąt
- wystawca wyposaża konia w numerek startowy
16. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.
17. Terminy zgłoszeń i wysokość opłat:
18 czerwiec – 200 zł
Wynajem boksu - pierwszeństwo mają klacze ze źrebakami, a następnie liczy się kolejność zgłoszeń -150 zł
Liczba boksów do dyspozycji – 28 szt.
UWAGA! – zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy konia wraz z nr paszportu, a jeśli źrebię takowego nie ma to datę urodzenia, matkę, ojca, maść i dane właściciela, koniecznie z numerem telefonu. �W przypadku źrebiąt / koni z paszportami zagranicznymi wymagana jest wcześniejsza rejestracja w PZHK, a w przypadku jeśli źrebię jeszcze nie posiada paszportu - rodowód do 3 pokolenia.
Potwierdzeniem zgłoszenia jest data wniesienia opłaty do 18 czerwca na konto:
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni
Ul. Bagienna 36c
70-772 Szczecin
PeKaO SA: 54 1240 6667 1111 0000 5397 0457
Z dopiskiem „czempionat źrebiąt i klaczy”
Osoby, które chcą otrzymać FV proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu oraz przesłanie informacji z danymi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Udział konia w Czempionacie jest również możliwością jego prezentacji jako konia sprzedażowego. W zgłoszeniu przy nazwie i UELN należy dopisać „koń na sprzedaż” oraz podać numer telefonu kontaktowego, który zostanie umieszczony w katalogu.
UWAGA !
W przypadku wycofania konia z imprezy do 18 czerwca 2023 (drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) organizator zwróci całość wpłaconej kwoty za udział w imprezie tj. 200 zł + ewentualny koszt boksu.
W przypadku wycofania konia z imprezy po 18 czerwca 2023 (drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) wpisowe nie podlega zwrotowi !