foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni zachęca wszystkich do zgłaszanie źrebiąt zimnokrwistych z rocznika 2023 i 2022. 

 

REGULAMIN

PREMIOWANIE ŹREBIĄT ZIMNOKRWISTYCH ROCZNIKA 2023 i 2022

 1. Organizatorzy:

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

 1. Data i miejsce:

08.07.2022 (sobota), godzina 15.00, Dzieszkowo

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia imprezy!

 1. W ocenie mogą brać udział źrebięta rocznik 2023 oraz 2022, spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej.
 2. Klacze dowiezione na Dzień Konia muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 3. Konie oceniane będą w następujących klasach:
  1. Klaczki i ogierki rocznika 2023
  2. Klaczki i ogierki rocznika 2022

Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitu koni w grupie, oraz podjęcia ewentualnej decyzji o połączeniu grup!

 1. Oceny koni dokonuje komisja, powołana przez organizatorów, w której skład wchodzi dwóch sędziów. Konie oceniane są z dokładnością do 0,1 punktu. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 2. Komisja sędziowska w składzie

- Wojciech Ganowicz – przewodniczący Komisji

- Ewelina Wasiak– członek Komisji

 1. Ocena źrebiąt:

I  Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej grupy

 1. Ocenie podlegają następujące elementy:
  1. TYP – do 10 pkt
  2. POKRÓJ – do 10 pkt
  3. ZDROWIE I ROZWÓJ – do 10 pkt
  4. RUCH- – do 10 pkt
 2. Nagrody są przyznawane dla najlepszych koni w każdej grupie, pod warunkiem uczestnictwa w niej co najmniej 5 koni
 3. Nagradzane są konie, które zdobyły najwyższą ocenę, obliczoną zgodnie z formułami określonymi dla poszczególnych grup w punkcie 8.II. W przypadku takiego samego wyniku oceny dwóch lub kilku koni, o kolejności klasyfikacji decydować będzie wyższa nota za ruch, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja
 4. Właścicielom najlepszych źrebiąt wyłonionych w sposób opisany w pkt 8, Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody/ premie finansowe, zgodnie z zapisami „Zasad tworzenie i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2023r.” dla członków Związków zrzeszonych w PZHK i aktualnie opłaconą składką. W premiowaniu mogą uczestniczyć tylko źrebięta zaopatrzone w paszport PZHK.
 5. W trakcie oceny muszą być spełnione następujące warunki:

- prezentujący konia ubrany jest w koszulkę polo lub bluzę w ciemnym kolorze, jasne spodnie oraz obuwie sportowe

- koń jest wyczyszczony i ma wypielęgnowane kopyta

- koń w ogłowiu z wędzidłem bez możliwości zastosowania efektu dźwigni. Niedopuszczalna jest prezentacja koni na uwiązach, łańcuchach, kolcach, lonżach, pasach oraz elementach powodujących ból

- podczas oceny typu i pokroju koń prezentowany jest bez elementów osłaniających kończyny i kopyta

- sposób prezentacji źrebiąt: klacz w ręku, źrebię przy matce luzem. Dozwolona jest pomoc dodatkowej osoby podczas prezentacji źrebiąt

- wystawca wyposaża konia w numerek startowy

 1. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania X Dnia Konia.
 2. Terminy zgłoszeń i wysokość opłat:

6 lipiec – 20 zł

UWAGA! – zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy konia wraz z nr paszportu, a jeśli źrebię takowego nie ma to datę urodzenia, matkę, ojca, maść i dane właściciela, koniecznie z numerem telefonu.
Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienia opłaty do 6 lipca na konto:

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Ul. Bagienna 36c

70-772 Szczecin

PeKaO SA7: 54 1240 6667 1111 0000 5397 045

Z dopiskiem „premiowanie źrebiąt Dzieszkowo”

Osoby, które chcą otrzymać FV proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu oraz przesłanie informacji z danymi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.