foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

-

USŁUGI

CENA

1

Wpisowe do Związku

150 zł

2

Składka członkowska roczna

100 zł

3

Wydanie paszportu dla koniowatego

230,00 zł

4

Za zidentyfikowanie koni rasy: xx, oo, kłusak, kuc sztl.

80,00 zł

5

Za dokonanie opisu słownego i graficznego

80,00 zł

6

Za dokonanie identyfikacji elektronicznej koniowatego

100,00 zł

7

Za wydanie duplikatu paszportu koniowatego

300,00 zł

8

Za dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

35,00 zł

9

Brak świadectwa pokrycia 

300,00 zł

10

Zgłoszenie po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia ze świadectwem pokrycia

100,00 zł

11

Identyfikacja i rejestracja koń z zagranicznym paszportem

300,00 zł

12

WKM - za wpis klaczy do ksiąg

75 zł

13

WOM - za wpis ogiera do ksiąg

205 zł

14

Kwalifikacja ogiera

200 zł

15

Weryfikacja dokumentów hodowlanych dla członka zzhk

20 zł

16

Za pokryte klacze do 4 szt. dla członka zzhk

40 zł

17

Za pokryte klacze powyżej 4 szt. dla członka zzhk

10 zł

18

Świadectwo pokrycia po terminie rozliczenia 1 szt

20 zł

19

Za wydanie duplikatu dokumentu dla członka ZZHK

100 zł

20

Za wydanie ekspertyzy lub opinii

300 zł

21

Za wydanie dodatkowej kartki do unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego

30,00 zł

22

Opłata przesyłki pocztowej za 1-4 paszporty

10,30 zł

23

Opłata przesyłki pocztowej za 5 i więcej

18,60 zł

24

Za przygotowanie dokumentów do programu/ klacz

50 zł

25

Przedłużenie licencji ogiera

100 zł

26

Wymiana paszportu

50,00 zł

27

Przepis z rejestru do księgi

20 zł

28

OKS - ocena wartości użytkowej klaczy ze źrebięciem

24 zł

29

OKS - ocena wartości użytkowej klaczy bez źrebięcia

10 zł

30

OKM - ocena wartości klaczy młodej

30 zł

31

OOS - ocena wartości użytkowej ogiera starszego

100 zł

32

OOM - ocena wartości użytkowej ogiera młodszego

100 zł

33

POW - ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców

20 zł

34

POZ - ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej polowej próbie dzielności/dot. ogierów: z, hc, kn, kuców

50 zł

35

PK - ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności, dot. Klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn i hc, kuce i konie małe oraz zasadniczych dla klaczy tych ras

30 zł

 36

OŹ - ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego

5 zł

37

Nadanie lub zmiana nazwy konia

115 zł

38

Rodowód na podstawie badań DNA

300 zł

 
39
 Uznanie jako hodowlanego konia ze świadectwem pokrycia 300 zł 
40  Uznanie jako hodowlanego konia bez świadectwa pokrycia 

500 zł 

41 upoważnienie ZZHK do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR

20,00