foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Breadcrumbs

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że ustawa dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) została podpisana przez Prezydenta RP dnia 21.11.2022 r.

Ustawę opracowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powodem zmian jest obowiązek dostosowania polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, w przypadku koniowatych Rozporządzeń UE: 2016/429, 2019/2035 i 2021/963.
Konsekwencją wdrożenia ww. przepisów będzie przejęcie prowadzenia centralnej bazy danych koniowatych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ma prowadzić jedną bazę dla wszystkich zwierząt hodowlanych. Obecnie centralna baza danych koniowatych, do której dostęp posiada Inspekcja Weterynaryjna, prowadzona jest przez Polski Związek Hodowców Koni.
Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie, tak jak dotychczas, w kompetencjach związków hodowców koni uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych. W przypadku koniowatych ras, dla których nie są w Polsce prowadzone księgi hodowlane, upoważniony pozostaje, tak jak dotychczas, Polski Związek Hodowców Koni.
W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt projektowane przepisy nowej ustawy IRZ wprowadzają istotne zmiany dotyczące hodowców i właścicieli / posiadaczy koni. Nastąpi przeorganizowanie dotychczas wypracowanego systemu identyfikacji polegające na tym, że właściciel będzie zobowiązany zgłaszać urodzenie najpierw do ARiMR, następnie Agencja będzie informowała odpowiednie Związki o konieczności wystawienia unikalnego dokumentu identyfikacyjnego dla koniowatego. W dalszej kolejności Związki będą upoważnione tak jak obecnie do przeprowadzenia bezpośredniej identyfikacji koniowatych (opis słowny i graficzny, elektroniczna identyfikacja – transponder), odebrania dokumentów potwierdzających pochodzenie koniowatego np. świadectwo pokrycia, a finalnie wystawienia i dostarczenia w sposób uzgodniony z właścicielem samego „paszportu”.

Obowiązki hodowców/posiadaczy koni wynikające z ustawy:

  1. obowiązek dokonywania zgłoszeń urodzeń źrebiąt do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR, poprzez Powiatowe Biura ARiMR w ciągu do 90 dni od daty urodzenia,
  2. obowiązek rejestracji siedzib stad posiadaczy / właścicieli koniowatych w ARiMR (nadanie numeru siedziby stada przez ARiMR w ciągu 3 miesięcy),
  3. obowiązek rejestracji przemieszczeń koniowatych (przebywanie koniowatego powyżej 30 dni w nowym miejscu) w ARiMR, a zmian właścicieli jak dotychczas w OZHK/WZHK w ciągu 7 dni,
  4. obowiązek rejestracji w komputerowej bazie danych numerów PESEL właścicieli i posiadaczy koniowatych,
  5. obowiązek rejestracji dokumentów koni sprowadzonych do Polski lub wydanych przez zagraniczne podmioty w OZHK/WZHK w ciągu 7 dni (obecnie 30 dni),
  6. obowiązek rejestracji podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
  7. obowiązek rejestracji licencji FEI (w Polsce PZJ) w komputerowej bazie danych poprzez OZHK/WZHK.

Ustalenie wysokości opłat za czynności związane z identyfikacją koniowatych będzie należało do podmiotu upoważnionego do dokonywania identyfikacji, czyli np. PZHK (dotychczas regulowane było rozporządzeniem MRiRW).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie posiadała informacje dotyczące wszystkich zgłoszonych koniowatych, co umożliwi weryfikację składanych wniosków (np. dopłat, PROW, terminowości identyfikacji) i prowadzenie kontroli administracyjnej spełnienia wymagań oraz obowiązków w zakresie posiadanej obsady zwierząt.
W okresie przejściowym będą istniały dwie możliwości zgłoszenia urodzeń koniowatych do komputerowej bazy ARiMR tj.: wniosek papierowy lub zgłoszenie elektroniczne poprzez stronę internetową. Po tym okresie obowiązywać będą tylko elektronicznego zgłoszenia poprzez stronę internetową ARiMR.
W wyjątkowych przypadkach „Zgłoszenia urodzenia koniowatych” będą mogły być przekazywane poprzez OZHK/WZHK. Za pomoc w złożeniu wniosku w imieniu właściciela / posiadacza, przewidziana została możliwość pobierania opłaty.
Wszystkie wzory formularzy zgłoszeń koniowatych do rejestru / rejestracji importów / zmian w rejestrze będą opracowane przez ARiMR, a następnie ogłoszone na stronach internetowych ARiMR.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy straci moc dotychczasowe rozporządzenie MRiRW o opłatach za identyfikację obowiązujące od 19 maja 2016 roku. Nowy cennik zostanie zamieszczony na stronie www.pzhk.pl.

O losach ustawy i zmianach, które dotyczą hodowców koni, będziemy Państwa informować na bieżąco.

W dniu jutrzejszym tj.
3 listopada w związku z uczestnictwem w szkoleniu biuro Związku będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni zawiadamia, iż od 07.11.2022 roku przeprowadzone zostaną jesienne przeglądy hodowlane ogierów wszystkich ras.
Właściciele oraz dzierżawcy ogierów winni dostarczyć następujące dokumenty:
- świadectwo wpisu ogiera do księgi lub rejestru (oryginał)
- kserokopię dopuszczenia punktu kopulacyjnego przez powiatowego lekarza weterynarii
- kserokopię aktualnych badań w kierunku chorób zakaźnych
- wypełniony grzbiet (część A) bloczka świadectw pokryć
- wypełniony rejestr pokryć
Wydanie nowego bloczka na rok 2023 uzależnione będzie od rozliczenia się z poprzedniego bloczka i przedstawienia pełnej dokumentacji ogiera.
Właściciele ogierów sprzedanych, wykastrowanych lub nie kryjących prosimy o zgłoszenie celem wykreślenia z ewidencji.
W uzasadnionych przypadkach można zgłaszać się z dokumentami ogiera na terenie innego powiatu.
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni informuje, iż za rozliczenie się z dokumentów w biurze, po terminie rozliczeń, będzie naliczana opłata w wysokości 100 zł (członek) i 200 zł (pozostali). Jednocześnie informujemy iż od 1 lipca 2020 r opłata za przegląd ogiera wynosi 100 zł.
Rozliczenie świadectw krycia po 1 stycznia 2023 roku skutkuje opłatą w wysokości 20 zł za każdy zużyty druk.
Właściciele ogierów którzy nie rozliczyli się ze świadectw pokrycia za rok 2021 lub wcześniejszy i nie zrobią tego do końca zaplanowanych przeglądów ogierów zostaną zgłoszeni do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Terminarz przeglądów ogierów 2022 r.
1. 07.11.2022 (poniedziałek) - pow. policki godzina 13.00 u. Gunicka 31 Tanowo u Pani Lilianny Zięba
2. 08.11.2022 (wtorek) - pow. stargardzki godzina 9.30 Żukowo 31, u Pana Władysława Łopuszyńskiego
pow. drawski i wałecki godzina 13.30 Jutrosin 1, u Pani Anny Grzybickiej
3. 09.11.2022 (środa), pow. kołobrzeski, koszaliński i białogardzki godzina 9.30 Dębczyno 14, u Pana Andrzeja Drąga
pow. łobeski, świdwiński i szczecinecki godzina 13.30 Ogartowo 31, u Pana Nowakowskiego Zbigniewa
4. 10.11.2022 (czwartek), pow. myśliborski, pyrzycki, choszczeński i gryfiński godzina 10.00 Józefin 1/3, u Pani Iwony Rzymskiej
godzina 12.00 Dębno, ul. Pogodna 12, u Pana Jana Kuśmierkowskiego
5. 22.11.2022 (wtorek), pow. gryficki, kamieński i m. Świnoujście godzina 10.00 Zagórcze 5, u Pana Jerzego Michałowskiego
pow. goleniowski godzina 13.00 Maszewo, ul. Leśna 19,
u Pana Roberta Kraszkiewicz
6. 23.11.2022 (środa) pow. sławieński godzina 11.00 Ranczo Mustafa Bobolin, ul. Darłowska 23, u Pana Włodzimierza Kosińskiego
 

Zachodniopomorski Związek Hodowców koni informuje, iż 31 października biuro Związku będzie nieczynne,

Za utrudnienia przepraszamy,

Przedstawiamy wyniki klaczy szlachetnych prezentowanych w czasie polowej wierzchowej próby dzielności, która odbyła się w Stajnia Stary Młyn Strzeszyn 28 września 2022 r. W czasie próby jeźdźcem testowym była Pani Joanna Chrusciewicz.
Wszystkim Państwu dziękujemy za udział 😀