foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Breadcrumbs

W dniu 18 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni. Na 21 członków obecnych było 19.

Na podstawie § 12 pkt. 2 Statutu PZHK Zarząd zawiesił Prezesa Pana Adama Kowalczyka w pełnienie obowiązków. Za zawieszeniem głosowało 13 członków Zarządu, przeciw było 6 członków. Powodem zawieszenia było wielokrotne łamanie przez Pana Prezesa Statutu Związku, jak też innych wewnętrznych aktów prawnych.

Ponadto Zarząd zobowiązał Biuro Związku i Panią Grażynę Kujawską do zorganizowania w dniu 16 lipca 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, który ma zadecydować o odwołaniu Pana Prezesa Adama Kowalczyka i wyborze nowego prezesa.

Zarząd PZHK podjął również  uchwałę zobowiązująca Prezydium PZHK do wycofania z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o rejestracje Księgi Stadnej Wielkopolskich Koni Sportowych i skierowanie wniosku oraz wszystkich materiałów do Rady Hodowlanej PZHK.

Wszystkie uchwały w załączeniu.

 

UCHWAŁY