foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Informacja dla właścicieli koni

Aukcja Ogierów, Wstępna Kwalifikacja Klaczy z/sztum Gorzów 2021.

Miejsce-Gorzów Wielkopolski ul. Warszawska 268 (Stadnina Koni Czechówka). Przyjazd koni w piątek 15.10.2021 od godz. 7.00, lub w czwartek 14.10.2021 po wcześniejszym ustaleniu z gospodarzem obiektu Panem Tadeuszem Kodziem tel. 692668423. Liczba boksów/stanowisk ograniczona.

W aukcji mogą uczestniczyć wyłącznie ogiery i klacze wytypowane i zgłoszone przez OZHK i WZHK

Przewidywany plan dnia.

8.00 - polowa próba wstępna ogierów

10.00 - pomiary, komisyjna ocena ogierów.

ok.godz. 13.00 ogłoszenie wyników, oraz dekoracja ogierów

13.30 wstępna kwalifikacja klaczy w typie sztumskim.

OPŁATY :

boks/stanowisko 50zł/szt  płatne na miejscu bezpośrednio gospodarzowi obiektu

opłata organizacyjna 50zł/szt w tym :ocena ogiera, wstępna kwalif. klaczy, (grochówka)

ogiery polowa próba wstępna 50 zł/szt

Właściciele koni są zobowiązani do uiszczenie opłat za zgłoszone konie do dnia 08.10.2021 nr konta : 10 2030 0045 1110 0000 0422 7670 w tytule podając nazwisko właściciela oraz liczbę klaczy, lub liczbę ogierów.

Brak wpłaty w w.w terminie skutkować będzie nie dopuszczeniem konia do oceny !

W przypadku nie dowiezienia konia opłata organizacyjna nie będzie zwracana

Konie biorące udział w imprezie muszą posiadać aktualne szczepienie przeciw grypie według schematu:

Szczepienie podstawowe

 • Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień.
 • Drugie szczepienie – pomiędzy 21 a 92 dniem od pierwszego szczepienia.

Szczepienie przypominające

 • Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7 –go miesiąca od
  drugiego szczepienia podstawowego;
 • Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią
  szczepienie bazowe;
 • Kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
 • Każde szczepienie musi być wykonane nie później niż 7 dni przed zawodami,
  wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
 • Koń, który uczestniczy w zawodach/wystawach/ po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w
  paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
 • Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone
  podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

 

Właściciele zgłoszonych koni muszą mieć podpisaną umowę z rodzimym Związkiem na ocenę koni oraz wypełnione oświadczenie MŚP.