foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

REGULAMIN

I CZEMPIONATU KONI SZLACHETNYCH W WARNIKU

 1. Organizatorzy:

Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Stacja Ogierów Verso La Natura

Konie Jak Malowane

 1. Data i miejsce:

24.07.2022 (niedziela), godzina 10.00, STACJA OGIERÓW VERSO LA NATURA, Warnik 29, 72-001 Kołbaskowo. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia imprezy!

 1. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni na podstawie danych zawartych w bazie koni PZHK. Z uwagi na cykl wydawniczy katalogu bardzo prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie koni i jednocześnie informujemy, że konie zgłoszone po terminie rozpoczęcia składu i druku nie będą w nim ujęte.
 2. W czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie i trzyletnie, źrebięta pod matkami oraz klacze od 3 lat, zaopatrzone w paszport PZHK lub zagraniczny, spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi głównej.
 3. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. Informujemy że na terenie VERSO LA NATURA AKADEMIA JEŹDZIECKA nie występują ogniska wirusowego zapalenia tętnic. Jednocześnie prosimy wystawców o przygotowanie się do kontroli weterynaryjnych, przy wjeździe na teren imprezy i które mogą obejmować każdego konia. Te profilaktyczne działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim koniom biorącym udział w imprezie oraz przebywającym na terenie VERSO LA NATURA AKADEMIA JEŹDZIECKA.
 4. Impreza odbywać się będzie pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 5. Konie oceniane będą w następujących klasach:
  1. Klaczki i ogierki skokowe rocznika 2022
  2. Klaczki i ogierki ujeżdżeniowe rocznika 2022
 • Klacze starsze – rocznik 2018 i starsze
 1. 2 i 3 letnie klacze, ogiery i wałachy w skokach luzem

Organizator zastrzega sobie prawo do określenia limitu koni w grupie, oraz podjęcia ewentualnej decyzji o połączeniu grup!

 1. Oceny koni dokonuje międzynarodowa komisja, powołana przez organizatorów, w której skład wchodzi trzech sędziów. Konie oceniane są z dokładnością do 0,1 punktu. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 2. Komisja sędziowska w składzie

- Jarosław Szymoniak – przewodniczący Komisji

- Bernard Demets – członek Komisji

- Andrzej Matławski – członek Komisji

 1. Program:

Godzina 10.00 Czempionat Źrebiąt Ujeżdżeniowych i Skokowych na płycie głównej placu zewnętrznego w Warniku

Godzina 12.00 Czempionat Klaczy w hali Ośrodka Jeździeckiego VLN.

Godzina 14.00 Czempionat w skokach luzem dla koni rocznika 2019 i 2020 w hali Ośrodka Jeździeckiego VLN.

Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie po zamknięciu zgłoszeń ostatecznych.

 1. Ocena koni w skokach luzem:
  1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdego rocznika.
  2. Ocenie podlegają następujące elementy:
   1. Typ – do 10 pkt – oceniany będzie typ rasowy i płciowy oraz jakości rodowodu. Na ocenę za typ wpływ będą miały również kondycja, pielęgnacja i prezentacja
   2. Pokrój – do 10 pkt – poprawność budowy

Ocena użytkowości:

 1. Skoki luzem – do 10 pkt (ocenie podlegają: galop, odbicie, siła skoku, technika, elastyczność, ostrożność)

Konie 2 – letnie – maksymalna wysokość 120 cm

Konie 3 – letnie – maksymalna wysokość 130 cm

 1. Galop – do 10 pkt

Wyniki oceny:

                                   Konie w skokach luzem = A+B+2xC+D / 5

Wyniki będą publikowane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku !!!

 1. Ocena źrebiąt:

I Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej grupy

 1. Ocenie podlegają następujące elementy:
  1. TYP – do 10 pkt
  2. POKRÓJ – do 10 pkt
  3. ZDROWIE I ROZWÓJ – do 10 pkt
  4. RUCH- – do 10 pkt
 2. Ocena klaczy:
  1. Ocenie podlegają następujące elementy:
   1. TYP – do 10 pkt
   2. POKRÓJ – do 10 pkt
   3. STĘP – do 10 pkt
   4. KŁUS – do 10 pkt
   5. KONDYCJA, PIELĘGNACJA, PRZYGOTOWANIE DO WYSTAWY – do 10 pkt
  2. Nagrody są przyznawane dla najlepszych koni w każdej grupie, pod warunkiem uczestnictwa w niej co najmniej 5 koni, oddzielnie dla całej stawki i koni z paszportem PZHK.
  3. Nagradzane są konie, które zdobyły najwyższą ocenę, obliczoną zgodnie z formułami określonymi dla poszczególnych grup w punkcie 11.II., 12.II, 13.I. W przypadku takiego samego wyniku oceny dwóch lub kilku koni, o kolejności klasyfikacji decydować będzie:

- konie z grupy I i II – wyższa nota za ruch, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za pokrój, dalej za typ. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja

- konie z grupy III – wyższa nota za ruch (suma punktów za stęp i kłus), a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za typ, dalej za pokrój i kondycjam pielęgnacja i przygotowanie do wystawy. Przy identycznej ocenie lepszego konia wskazuje Komisja.

- konie z grupy IV – wyższa nota za skoki luzem, a jeśli i ta będzie taka sama to wyższa nota za galop, dalej pokrój. Przy identycznych ocenach lepszego konia wskazuje Komisja.

 1. właścicielom najlepszych źrebiąt z grupy I, II i IV wyłonionych w sposób opisany w pkt 11, Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody/ premie finansowe, zgodnie z zapisami „Zasad tworzenie i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2022r.” dla członków Związków zrzeszonych w PZHK i aktualnie opłaconą składką. W premiowaniu mogą uczestniczyć tylko źrebięta zaopatrzone w paszport PZHK.
 2. W trakcie oceny muszą być spełnione następujące warunki:

- prezentujący konia ubrany jest w koszulkę polo lub bluzę w ciemnym kolorze, jasne spodnie oraz obuwie sportowe

- koń ma zaplecioną grzywę i grzywkę jest wyczyszczony i ma wypielęgnowane kopyta

- koń w ogłowiu z wędzidłem bez możliwości zastosowania efektu dźwigni. Niedopuszczalna jest prezentacja koni na uwiązach, łańcuchach, kolcach, lonżach, pasach oraz elementach powodujących ból

- podczas oceny typu i pokroju koń prezentowany jest bez elementów osłaniających kończyny i kopyta

- sposób prezentacji źrebiąt: klacz w ręku, źrebię przy matce luzem. Dozwolona jest pomoc dodatkowej osoby podczas prezentacji źrebiąt

-wystawca wyposaża konia w numerek startowy

 1. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nei odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.
 2. Terminy zgłoszeń i wysokość opłat:

15 czerwiec – 200 zł

Wynajem boksu - pierwszeństwo mają klacze ze źrebakami, a następnie liczy się kolejność zgłoszeń -150 zł

Liczba boksów do dyspozycji – 34 szt.

UWAGA! – zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy konia wraz z nr paszportu, a jeśli źrebię takowego nie ma to datę urodzenia, matkę, ojca, maść i dane właściciela. W przypadku źrebiąt / koni z paszportami zagranicznymi wymagana jest wcześniejsza rejestracja w PZHK a w przypadku jeśli źrebię jeszcze nie posiada paszportu -  rodowód do 3 pokolenia.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest data wniesienia opłaty do 15 czerwca na konto:

NC-HORSES NATALIA CZERNIK

Warnik 29

72-001 Kołbaskowo

ING Bank Śląski: 12 1050 1559 1000 0097 5369 4968

Z dopiskiem „czempionat koni szlachetnych”

Osoby, które chcą otrzymać FV proszone są o dopisanie numeru NIP w tytule przelewu oraz przesłanie informacji z danymi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Udział konia w Czempionacie jest również możliwością jego prezentacji jako konia sprzedażowego. W zgłoszeniu przy nazwie i UELN należy dopisać „koń na sprzedaż” oraz podać numer telefonu kontaktowego, który zostanie umieszczony w katalogu.

 

UWAGA !

W przypadku wycofania konia z imprezy do 15 lipca 2022 (drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) organizator zwróci całość wpłaconej kwoty za udział w imprezie tj. 200 zł + ewentualny koszt boksu.

W przypadku wycofania konia z imprezy po 16 lipca 2022 (drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) wpisowe nie podlega zwrotowi !