foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zachodniopomorski Związek Hodowców Koni

Breadcrumbs

Właściciel konia może sam odebrać paszport w siedzibie OZHK lub prosić o wysłanie go listem poleconym. W tym przypadku koszty pocztowe ponosi właściciel. Kwotę właściwą dla opłacenia przesyłki poleconej pobiera uprawniony pracownik lub osoba upoważniona.

 

Po umieszczeniu konia w rejestrze, w możliwie najkrótszym czasie (ustawa daje na to 60 dni) przygotowywany jest paszport dla konia i dostarczany jest w sposób uzgodniony wcześniej z właścicielem.